Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
25. oktober 2022

Folkeopplysningens siste episode presenterte en rekke problematiske påstander om effekten av psykoterapi.

Faksimile fra NRKs "Folkeopplysningen"
Debatt
Publisert
21. oktober 2022

Mental helse er et for viktig tema til at behandlere ikke spiller med åpne kort om behandlingseffekt overfor intetanende pasienter.

Debatt
Publisert
14. oktober 2022

Psykiatri og psykologi kan betraktes som både konkurrerende og komplementære fagområder. For pasientene og samfunnet vil det være best om vi inntar det sistnevnte perspektivet. 

Kommentar
Publisert
30. september 2022

Det retoriske grepet i Viks svar til meg i vår debatt om psykoterapiens etos er å fremheve at han er uenig. Han gir imidlertid leseren få argumenter for hvorfor han er uenig.

Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er terapeutens ansvar å eie psykoterapiens begrensninger, og ikke minst formidle dette på en tydelig, men ivaretagende måte til pasientene.

Kronikk
Publisert
30. september 2022

Psykologer trenger ikke nødvendigvis å løpe arbeidslinjas ærend og støtte opp om fortellingen om at det å være i jobb er saliggjørende for alle. Vi trenger flere strategier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er en grunn til at også Østbytunet prøver å forebygge utfordrende atferd ved å eliminere eller dempe foranledninger for den: Det er det eneste mulige i psykologisk behandling.

Faksimile av omtalt sak i juniutgave
Debatt
Publisert
30. september 2022

Hvordan kan vi bruke psykologien i møte med miljøutfordringene? I augustutgaven inviterer Lina Søreide Slåttå til debatt om temaet. På flere områder mener jeg vi har utviklingspotensial. 

Debatt
Publisert
30. september 2022

Faglige retningslinjer for spiseforstyrrelser bør inkludere kunnskap om at mange ungdommer med anoreksi har underliggende personlighetspatologi. I mellomtiden bør ungdommene screenes. 

Illustrasjonsbilde tallerken, bestikk og vannglass
Debatt
Publisert
22. september 2022

Pål Grøndahls historie om hva som rammet ham etter en kontroversiell ytring, vekker en velkjent bekymring for at ytringsrommet innsnevres. Gjelder dette også ordskiftet mellom psykologer på Facebook?

Faksimile av teksten til Pål Grøndahl som innledet debatten om ytringskultur i juniutgaven. Illustrasjon: Hilde Thomsen

Sider