Du er her

Meninger

Artikkelkommentar
Publisert
31. juli 2023

Barna skades ikke dersom de har likeverdig kontakt med begge foreldre.

Portrettfoto av mann foran vindu
Artikkelkommentar
Publisert
24. juli 2023

Det er ikke belegg i forskning for å hevde at delt bosted motvirker konflikter.

Sorthvitt portrettbilde av mann og kvinne
Artikkelkommentar
Publisert
6. juli 2023

Påstanden om at delt bosted fører til økte konflikter, er usaklig og udokumentert. Det forholder seg tvert om.

Portrettfoto av mann foran vindu
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Psykologforeningen bør revurdere kravet om at all spesialistundervisning skal skje i psykologrene grupper. Det står i veien for opplæring i tverrfaglig samarbeid. 

SAMARBEID PÅ TVERS Det er støtte i forskning for at dynamikken i helseinstitusjoner bedres når samhandlingskompetanse læres tverrfaglig, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Paul Craft / Shutterstock / NTB Scanpix
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Så langt ser det ut til at både administrativ og politisk ledelse i Psykologforeningen opererer omtrent som Gud selv gjorde i gamle dager. 

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Høg forekomst av komorbiditet hos unge som søker kroppsjusterande behandling, gjer at vi må undersøke om kjønnsinkongruens kan vere respons på underliggande problem. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Artikkelkommentar
Publisert
30. juni 2023

At vi har forsømt forskningsetikken, slik Knut Dalen påstår i juniutgaven, er en drøy påstand som i liten grad lar seg underbygge. 

Faksimile av intervju i maiutgaven.
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Det er på tide å utvide det psykologiske perspektivet i debatten om kjønnsinkongruens. 

FOR SNEVERT PERSPEKTIV Hvordan vi som fagpersoner forstår fenomenet vi observerer, har reelle implikasjoner for helsetjenester som tilbys, skriver artikkelforfatteren. Foto: vovan / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt
Publisert
30. juni 2023

Kandal bør fremme sine ønsker og interesser uten å fremsette tendensiøse påstander som direkte eller indirekte kaster offentlige ansatte kollegaer under bussen.

Debatt
Publisert
29. juni 2023

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.

Portrettfoto av mann

Sider