Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
22. juli 2022

For en del psykoserammede inkluderer nødvendig helsehjelp antipsykotiske medisiner, for noen tvangsmedisinering.  

Kronikk
Publisert
18. juli 2022

Medbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet. Tvang bør derfor aldri være et alternativ til å løse kapasitetsproblemer i psykisk helsevern. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kommentar
Publisert
3. juli 2022

Høstmælingens oversikt over profesjonens historie må ses på bakgrunn av at psykologisk vitenskap ikke har avansert, og at den generelle viten man har, er innebygget i språk og kultur.

Debatt
Publisert
30. juni 2022

Det vil kunne tjene Svein Eikeseth som atferdsanalytiker å lytte til kritikken mot konverteringsterapi.

En hånd som kaster en stein
Debatt
Publisert
30. juni 2022

Psykisk helsefeltet trenger ikke en ny profesjonskamp mellom psykologer og psykiatere. Vi er avhengige av å rekruttere spesialister både i psykologi og psykiatri.

Kronikk
Publisert
29. juni 2022

En tvangsinnleggelse i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) kan forstås som en motkraft til tvangen som følger av rusmiddelavhengighet.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Derfor
Publisert
22. juni 2022
Debatt
Publisert
10. juni 2022

Sensur av fagfolk kan i verste fall føre til en selvhjelpslitteratur som utelukkende inneholder aktører uten helseutdanning.

Debatt
Publisert
10. juni 2022

Med sju uker på bestselgerlistene for sakprosa denne våren har mange funnet tilbudet de mangler, gjennom Den lille boken som kurerer sterk angst. 

Kronikk
Publisert
27. mai 2022

Personlige opplevelser to år tilbake i tid ble aktualisert da Kierulf-utvalget la fram utredningen om akademisk ytringsfrihet 21. mars. Var jeg blitt utsatt for akademisk kanselleringskultur? 

Illustrasjon: Hilde Thomsen

Sider