Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
31. oktober 2022

Når pasienter blir henvist med mistanke om spiseforstyrrelse, bør basisutredningen ikke bare inkludere screening, men også en grundig differensialdiagnostisk vurdering. 

Kronikk
Publisert
28. oktober 2022

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
25. oktober 2022

Den nye opptrappingsplanen for psykisk helse kan ikke ha som hovedmål å bygge ut enda mer behandling.* 

Debatt
Publisert
25. oktober 2022

Folkeopplysningens siste episode presenterte en rekke problematiske påstander om effekten av psykoterapi.

Faksimile fra NRKs "Folkeopplysningen"
Debatt
Publisert
21. oktober 2022

Mental helse er et for viktig tema til at behandlere ikke spiller med åpne kort om behandlingseffekt overfor intetanende pasienter.

Debatt
Publisert
14. oktober 2022

Psykiatri og psykologi kan betraktes som både konkurrerende og komplementære fagområder. For pasientene og samfunnet vil det være best om vi inntar det sistnevnte perspektivet. 

Kommentar
Publisert
30. september 2022

Det retoriske grepet i Viks svar til meg i vår debatt om psykoterapiens etos er å fremheve at han er uenig. Han gir imidlertid leseren få argumenter for hvorfor han er uenig.

Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er terapeutens ansvar å eie psykoterapiens begrensninger, og ikke minst formidle dette på en tydelig, men ivaretagende måte til pasientene.

Kronikk
Publisert
30. september 2022

Psykologer trenger ikke nødvendigvis å løpe arbeidslinjas ærend og støtte opp om fortellingen om at det å være i jobb er saliggjørende for alle. Vi trenger flere strategier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er en grunn til at også Østbytunet prøver å forebygge utfordrende atferd ved å eliminere eller dempe foranledninger for den: Det er det eneste mulige i psykologisk behandling.

Faksimile av omtalt sak i juniutgave

Sider