Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
23. januar 2024

Fagetisk råd forsvarer en meningsløs klageprosess som ikke bidrar til læring.

Mann med briller og med solen i ryggen
Debatt
Publisert
23. januar 2024

Helsepersonell har et etisk ansvar for å aktivt forholde seg til menneskerettighetene.

Debatt
Publisert
16. januar 2024

Som fagforening, fagpolitisk og samfunnspolitisk organisasjon kan vi ikke tie om konsekvensene av brutaliteten vi nå ser i Gaza.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Debatt
Publisert
16. januar 2024

Alle klager kan i prinsippet behandles når poenget med klageprosessen er fagetisk refleksjon.

Debatt
Publisert
11. januar 2024

Psykologforeningen bør ha tydelige retningslinjer for når og hvordan de engasjerer seg i konflikter.

Debatt
Publisert
11. januar 2024

En unyansert kritikk mot Psykologforeningen kan forsterke en allerede konfliktfylt dialog.

Debatt
Publisert
11. januar 2024

Som helsearbeidere plikter vi å stå opp mot urett og anerkjenne den undertryktes lidelse.

Debatt
Publisert
10. januar 2024

Det oppleves lite anerkjennende for klager at nær sagt enhver klage til Fagetisk råd leder til innkalling og reflekterende samtale.

Kvinne med mørkt, langt hår
Debatt
Publisert
10. januar 2024

Fagetisk råd gav ikkje Grøndahl hjelp til å identifisere relevante etiske tema og problemstillingar.

Kvinne og mann, begge med briller
Debatt
Publisert
5. januar 2024

Målet med Fagetisk råds klagebehandling er å fremme refleksjon og læring. Psykologers medvirkning i prosessen er både en forpliktelse og et medlemsgode.

Sider