Du er her

Folkets livskvalitet

LITE KUNNSKAP Levekårsundersøkelser har i liten grad målt folks subjektive livskvalitet. Det ønsker forsker Ragnhild Bang Nes å gjøre noe med.

– Norge ligger i verdenstoppen på internasjonale, objektive levekårsundersøkelser. LIkevel vet vi lite om hvordan folk selv opplever livet sitt, sier Ragnhild Bang Nes.

Publisert
4. oktober 2018

– Hvordan definerer man livskvalitet?

– Det er vanskelig å bli enige om en felles definisjon på tvers av ulike fagfelt. Det man likevel kan enes om, er noen felles kjennetegn: Det handler blant annet om å være tilfreds, oppleve glede, kjenne på mestring og trygghet og å leve i gode fellesskap. Det handler også om å ha et godt liv til tross for aldring og sykdom, og å ha ressurser til å mestre livets opp- og nedturer.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 10, 2018, side 900-901

Kommenter denne artikkelen