Du er her

Forfriskende

JAN KETIL ARNULF En kultur kalt ledelse. Om ledelse på tvers av tid og sted, Universitetsforlaget, 2018. 251 sider

Jan Ketil Arnulf utfordrer og slår bena under etablerte sannheter innenfor fagområdet organisasjon og ledelse.

Publisert
4. oktober 2018

JAN KETIL ARNULF er psykologspesialist og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han har tidligere skrevet boken Hva er ledelse (2012). Bokas tittel, forsiden og Arnulfs bakgrunn som ansvarlig for BIs lederutviklingstilbud i Kina kan skape antakelser om at dette er en bok som handler om å bedrive norsk ledelse i utlandet. Men boka er så mye mer enn det.

Arnulf hevder han har skrevet en bok om å lede på tvers av kontekster. Han utfordrer, for å ikke si slår bena under, mange etablerte sannheter innenfor fagområdet organisasjon og ledelse. Boka handler vel så mye om makroøkonomi som om psykologi. Men som Arnulf skriver, kan psykologi og økonomi ses på som to sider av samme sak.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 10, 2018, side 964

Kommenter denne artikkelen