Du er her

Sjeldne stemmer

SVEINUNG SANDBERG MFL. Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme, Universitetsforlaget, 2018. 280 sider

En viktig bok om tro og ekstremisme, som ikke skygger unna de vanskelige spørsmålene.

Publisert
4. oktober 2018

I DET OFFENTLIGE ordskiftet skrives det faktisk mer om islam og muslimer enn det skrives om Donald Trump. Men i denne boken får vi en unik innsikt i tanker og følelser til unge norske muslimer som vi sjelden hører fra i mediene. For meg er det viktigste perspektivet i boken at forfatterne fokuserer på hvordan mostand mot ekstremisme kommer til uttrykk i unge norske muslimers hverdag. Vi har så mye felles, og de karikerer ekstremistene akkurat som vi gjør.. De har ikke laget tegninger i boken, men bildene som blir skapt i fortellingen, gir samme inntrykk. En av stemmene, Rojan, hånte gruppen Profetens Ummah i Norge ved å vise til hvor feige de er. Han stiller det retoriske spørsmålet: «Hvorfor reiser de ikke ned til IS for å krige der, hvis de føler at det er paradiset for dem?» (side 209).

Jeg er ikke noen ekspert på religion, men som psykolog har jeg engasjert meg i kampen mot ekstremisme med særlig tanke på unge menneskers sårbarhet for å bli dratt inn i ekstreme grupper. Det har vært mye nytt å sette seg inn i og mange vanskelige begreper som jihad, kuffar, saytan, kalifat, martyr og sharia, men i boken blir det forklart på en lettfattelig måte gjennom dialogen med ungdommene og i oversiktlige fakta-avsnitt. I hvert kapittel blir vi nærmere kjent med en ungdom, og denne strukturen fungerer godt og gjør boken spennende å lese. Forfatterne skygger ikke unna de vanskelige spørsmålene, men åpner opp for en dypere dialog og forståelse. De normaliserer hverdagens religiøse praksis og viser hvordan den faktisk beskytter mot ekstremisme: «Khadra pekte på at Koranen inneholder problematiske sider som kan misbrukes: ‘Som muslimer må vi ta det seriøst.’ Hun mente det var viktig å ta opp de kontroversielle delene av troen og diskutere dem. Bare på denne måten kunne en ta et oppgjør med religiøs ekstremisme» (side 202.).

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 10, 2018, side 965-966

Kommenter denne artikkelen