Du er her

Genforskerens etiske dilemmaer

REISER ETISKE SPØRSMÅL Skal de som er mest formbare, få den beste psykologiske behandlingen? er et spørsmål som kan følge av studiene til atferdsgenetisk forsker Beate Wold Hygen. Foto: Johanne Nome / NTNU

«Årets doktorgrad»-vinner er kritisk til egen genforskning. Men er psykologer like kritiske til forskning på samspillet mellom terapeut og klient? undrer seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Publisert
4. oktober 2018

– Det vil være svært uheldig hvis noen på bakgrunn av de studiene jeg har gjort, nå ville iverksette et praktisk tiltak. Gene-miljøforskning er preget av usikre funn, og eventuelle beslutninger på bakgrunn av slik forskning vil føre til mange etiske dilemmaer.

Det sier atferdsgenetisk forsker Beate Wold Hygen ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. Hun har doktorgrad i psykologi. På årets Psykologikongress i regi av Norsk psykologforening ble forskningen hennes kåret til «Årets doktorgrad». Hygen har sett på hvordan barn påvirkes ulikt av det miljøet de er en del av.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 10, 2018, side 913-916

Kommenter denne artikkelen