Du er her

Debatt og kommentar

Nå blir det pinlig å låne Psykologtidsskriftet ut til kolleger.

Det er fortsatt opp til den enkelte institusjon hvorvidt de vil drive gruppeterapi eller ikke. Hvorfor er det sånn?

Vi som individuelle klinikere trenger hjelp av klinisk forskning, faglig ledelse og gode behandlingsmanualer.

Er helsepersonell i stand til å yte forsvarlig behandling til innsatte pasienter hvis de tviler på dommen?

Psykologforeningen må fortelle hvilken rolle psykologer bør ha innenfor et kunnskaps- og forskningsbasert helsevesen.

Også presidenten i Norsk psykologforening har lov til å være utålmodig. Men når Tor Levin Hofgaard omtaler regjeringens statsbudsjett med så lite optimisme som i forrige utgave, føler jeg et behov for å nyansere bildet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side 1045-1052

Kommenter denne artikkelen