Du er her

Livslover og objektrelasjonteori

Jon Morgan Stokkeland: Å gi og å ta imot. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion Universitetet i Tromsø, 2011

«Hvorfor er vi redde for kjærlighet? Hva er det som gjør at vi så ofte viker unna idet vi har mulighet til å komme nær?» Slik starter doktorgradsoppgaven til overlege og psykiater Jon Morgan Stokkeland, hvor han belyser disse vanskelige spørsmålene om å gi og å ta imot kjærlighet.

Det krever mye av det mentale apparat å være i kontakt med de allerede gitte livsrealiteter – sin egen dødelighet, avhengighet og sårbarhet. Det er forfriskende å lese Stokkeland der han binder disse tilværelsens eksistensielle grunntemaer sammen ved hjelp av psykoanalytisk utviklingspsykologi og personlighetsutvikling. Særlig spennende synes jeg det er å få en innføring i Wilfred Bions begrepsapparat om spedbarnets tidlige utvikling og Bions betraktninger og begreper omkring den ordløse kommunikasjonen mellom mor og barn.

Mye tid og penger investeres i psykologi og psykologisk arbeid i samtiden. Men det er ikke alle, eller alt i oss, som vil ha det gode som gis. For meg blir en bedre kjennskap til denne avvisningens psykologi til hjelp for å tenke rundt psykologiske intervensjoner, det være seg i terapirommet eller på samfunnsplan. Stokkelands arbeid om den vanskelige kjærligheten er et svært velkomment bidrag til dette. Og så godt det er å få lest om de store temaene på norsk!

Oppgaven kan for øvrig bestilles i bokform direkte fra forfatteren: jon.stokkeland@lyse.net

Anbefalt av Henrik Kamphus, psykolog ved BUP Nordstrand i Oslo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side 1075

Kommenter denne artikkelen