Du er her

Lov å være utålmodig

Også presidenten i Norsk psykologforening har lov til å være utålmodig. Men når Tor Levin Hofgaard omtaler regjeringens statsbudsjett med så lite optimisme som i forrige utgave, føler jeg et behov for å nyansere bildet.

Publisert
5. desember 2014

Statsbudsjettet

Viktig satsning

Det kan ikke ha gått så mange hus forbi at psykisk helse er en av de viktige satsingene til Høyre/FrP regjeringen. Da Erna Solberg holdt sin første nyttårstale som statsminister, løftet hun psykiske lidelser frem spesielt. Særlig fordi større åpenhet er viktig for å nedkjempe de mange tabuer som fortsatt eksisterer.

Åtte år med rødgrønn helsepolitikk ga ikke noe løft for den psykiske helsen

Regjeringen er nå i ferd med å sikre at vi kan møte barn, unge og voksnes behov for psykisk helsehjelp, bedre og raskere. Det handler om større tverrfaglighet i den kommunale helsetjenesten, om å få lovregulert psykologer i kommunene, om et bedre finansieringssystem for å sikre at kommunene ansetter flere psykologer. Det handler også om å gjøre helsestasjonstjenesten mer tilgjengelig, om å se psykisk helse som en av de viktigste faktorene for god folkehelse og om å lage en egen ungdomshelsestrategi som skal ta på alvor ansvaret vi har for å bygge tryggere barn, unge og unge voksne.

Jobber parallelt

Jeg er også utålmodig. Jeg er enig med Hofgaard i at det hjelper lite å vente på en stortingsmelding som skal gjøre tilbudet bedre i 2016, når man trenger hjelp i dag. Derfor jobber regjeringen parallelt med dagens utfordringer og fremtidens veikart for den psykiske helsetjenesten. Vi gjeninnførte regelen om høyere vekst i psykisk helse enn somatikk i alle helseforetak. Vi gjeninnførte øremerkingen til rus i kommunene. Vi viderefører rekrutteringstilskuddet i 2015, som gir rom for å nyrekruttere om lag 40 nye psykologstillinger i 2015. Vi øker satsingen på raskere behandling i helseforetak og DPS ved å foreslå mer bruk av private og høyere aktivitetstak i sykehusene, og vi dobler bevilgningen til kommunenes forebyggende innsats gjennom helsestasjonstjenesten. Bare i kommunene kan den totale økte satsingen innenfor rus, psykisk helse og forebyggende arbeid i neste års statsbudsjett bety mellom 600 og 650 flere fagfolk.

Regjeringens arbeid med å styrke det psykiske helsetilbudet stopper ikke ved Erna Solbergs nyttårstale. Det er der det starter. Større åpenhet er viktig. Vi må våge å se hverandre, bry oss mer og prate med dem vi ser trenger det. Får vi ned antallet med psykiske lidelser i Norge, er vi med på å løse en av vår tids største helseutfordringer. Da må vi ta i bruk alle gode, kompetente krefter, og psykologene er definitivt blant disse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side 1052

Kommenter denne artikkelen