Du er her

Grusomme forsider

Nå blir det pinlig å låne Psykologtidsskriftet ut til kolleger.

Publisert
5. desember 2014

PSYKOLOGTIDSSKRIFTET

Ønsker vi en rettstilstand der en far som tar livet av mor, og deretter vurderes som strafferettslig utilregnelig, likevel kan beholde foreldreansvaret?

Kan vi få tilbake det gode gamle?

Jeg er stolt av å ha tatt vare på alle tidsskriftene siden jeg ble medlem, og låner gjerne ut til kolleger, men nå blir det pinlig. Jeg regner meg ikke som «prippen» i forhold til bildende kunst, jeg elsker Salvador Dali og har mye musikk/platecover i den tyngste delen av rocken.

Jeg vil også komme med ros: Innholdet i novemberutgaven er sannsynligvis det beste dere har kommet med så lenge jeg har vært medlem/abonnent (fra januar 1982).

Fortsett slik!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side

Kommenter denne artikkelen