Du er her

Ferskvare

17 terapeutisk metoder

Boka presenterer norsk psykoterapeutisk praksis gjennom 17 metoder og tilnærminger innenfor individualterapi, familie- og barneterapi og gruppeterapi. Gjennom kasusbeskrivelser tar forfatterne leseren med inn i terapirommet og viser frem de enkelte metodenes særpreg. Den nyeste forskningen om psykologisk behandling blir presentert, og boken viser også hvordan og hva man skal fokusere på for å bli en god terapeut, uavhengig av hvilken metode man velger å ta i bruk for å hjelpe.

Leif Edward Ottesen Kennair, Roger Hagen: Psykoterapi. Tilnærminger og metoder

Jobb for alle:

Nettportalen jobbforalle.no er et stillingsmarked som skal bidra til inkluderende arbeidsliv i praksis. Nettsiden drives av magasinet Velferd, og målet er å høvle ned den høye terskelen mange snubler i når de forsøker å få seg jobb. Her kan mennesker som sliter med å dra veksler på vanlige rekrutteringskanaler møte virksomheter som tar sin del av ansvaret for et mer inkluderende arbeidsliv. For en annonse her forteller om arbeidsgivere som har en åpen holdning og tilrettelegger for ulike søkere. Og det kan kjennes trygt for mange arbeidssøkere med hull i CVen.

Jeg er gal:

På Facebook kan du lese tegneserien «I’m Crazy’ av Adam Bourret. Dette er - for å låne fra forfatterens egne ord - en sann fortelling om Bourrets liv med tvangslidelse, ikke minst tvangstanker som setter seg fast og påvirker både ham selv og hans relasjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side 1074

Kommenter denne artikkelen