Du er her

Skilsmisse

Ikke to hjem: Hovedregelen Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) anbefaler er enkel: Barn bør ikke ha to hjem før de blir tre år. – Etterspørselen etter råd fra fagfolk er sterk. Mange som opplever skilsmisse og samlivsbrudd søker ekspertråd. Derfor har vi laget denne veilederen, sier psykolog Gunnar Ekeid. Han er styremedlem i FOSAP.

Vårt Land 7. november

Merkelig råd: Rådet fra psykologene, om at barn under tre år bør ha en fast base med én hovedomsorgsperson, synes hun er merkelig. – Jeg ser ikke logikken. I tillegg til at foreldrene ikke er kjærester skal barna risikere å miste kontakten med den ene forelderen sin. Jeg hadde aldri tilgitt meg selv om det hadde skjedd mine jenter, sier Leander.

Sølvi Leander til Vårt Land, 8. november

Skilsmisseregnskap: Verken SSB, Folkehelseinstituttet, Institutt for samfunnsforskning, Høgskolen i Bergen eller Modum Bad kjenner til forskning på skilsmissenes samfunnskostnad. – Om vi hadde hatt et regnestykke ville det vært lettere å satse på skilsmisseforebyggende arbeid, sa Frode Thuen, familieterapeut og professor ved Høgskolen i Bergen.

Dagen, 12. november

Syk skilsmisse: En skilsmisse er en prosess som starter mange år før paret formelt skiller seg og medfører økende sykefravær og har langvarige helsemessige konsekvenser. De økonomiske kostnadene ved økt sykefravær på grunn av skilsmisse, helsekostnadene for de involverte og de ekstra byrdene for kvinner med barn er en utfordring. Hovedspørsmålene er derfor for det første om og eventuelt hvordan en kan unngå skilsmisser, og for det andre hvordan en kan gjøre det lettere, og da særlig for skilte kvinner med barn, å håndtere hverdagene.

Svenn-Åge Dahl, Hans-Tore Hansen og Bo Vignes i Dagens Næringsliv, 14. november

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 12, 2014, side 1051

Kommenter denne artikkelen