Du er her

Ikke ta den tonen

Ja, det stemmer dette med stemmen: Det er ikke hva du sier som betyr noe, det er hvordan. Forskere fra University of Southern California og University of Utah har undersøkt hvordan par i terapi bruker stemmen, og om stemmebruken kan predikere om paret holder sammen etter fem år.

Mer enn 100 par deltok i studien. I løpet av en to-års periode tok forskerne opp samtaler der parene forsøker å løse problemer. Etter fem år sjekket de sivilstatusen til parene. Forskerne utviklet også en algoritme som kodet opptakene i akustiske elementer, som pitch, intensitet, skjelvinger i stemmeleiet, med mer.

Forskergruppen fant at tonefallet i samtalene til parene kunne forutsi om forholdene ville vare eller ei. De klarte til og med å predikere om par holdt sammen etter fem år i nesten 80 prosent av tilfellene. Og ikke bare det, algoritmene var bedre enn parterapeuter til å forutsi om par med problemer holdt sammen etter fem år.

– Psykoterapeuter og forskere har lenge visst at måten partnerne snakker om problemer på, er avgjørende for kvaliteten på parrelasjonen. Imidlertid har mangelen på effektive og pålitelige verktøy for å måle de viktigste elementene i disse samtalene hindret at man har kunnet ta kunnskapen i full bruk, uttalte Baucom, en av forskerne i studien, til nettmagasinet EurekAlert!

Funnene kan ha betydning for utviklingen av mer objektive målinger av atferd, mener forfatterne av studien. Slike målinger vil kunne være praktiske og enkle å gjennomføre for dagens parterapeuter.

Referanse: Nasir, M., Xia, W., Xiao, B., Baucom, B., Narayanan, S. S., & Georgiou, P. G. (2015). Still Together?: The Role of Acoustic Features in Predicting Marital Outcome. I Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication Association.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 1, 2016, side

Kommenter denne artikkelen