Du er her

Ferskvare

Ungdom og ekstremisme

Når, hvorfor og hvordan blir unge mennesker tiltrukket av ekstreme politiske standpunkter og miljøer? Boka I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge lar ungdommen selv gi noen svar. Forfatteren Viggo Vestel har særlig vært opptatt av ungdommenes motivasjon og deres fortolkninger av tilværelsen, og av hva som forebygger og hindrer ekstremisme. Hvordan reflekterer de unge over sine egne ekstreme valg? Boka, utgitt på Universitetsforlaget, utforsker og diskuterer hvordan ekstremisme skal forstås, og hvilke samfunnsmessige utviklingstrekk ekstreme holdninger og fenomener bør sees i sammenheng med.

Kunsten å elske

«Kjærligheten er magisk. Kjærligheten er vanskelig. Hvordan bevarer vi den? Hva er den beste medisinen mot tøffe tider?» Disse spørsmålene prøver Dimitrij Kielland Samoilow å svare på i boka Kunsten å elske. Ni nøkler til et godt samliv, utgitt på Kagge forlag. Ifølge forlaget er Samoilow en av Norges fremste parterapeuter, og han ønsker å gå inn til kjernen i utfordringene som preger alle parforhold. Det handler om å bryte ut av onde sirkler, og å bevare intimitet og nærhet år etter år. Forfatteren lover nyttige verktøy til par som har utfordringer eller som ønsker å styrke parforholdet, slik at det varer livet ut.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 1, 2016, side 67

Kommenter denne artikkelen