Du er her

Færre skiller seg

Nesten 70 prosent av personer mellom 16 og 79 år i Norge lever i en form for samliv. Av disse parene er ¼ samboere, mens resten er gift. I 2014 ble det inngått 22 900 ekteskap, mens 10 800 par tok ut separasjon, og 9 600 ble skilt. Skilsmisse- og separasjonsraten var i 2014 lavere enn på lenge: cirka 10 prosent av alle par skilte seg dette året, og omtrent 12 prosent menn og kvinner separerte seg. For menn har ikke skillsmisseraten i 2014 vært lavere enn siden 1989.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 1, 2016, side

Kommenter denne artikkelen