Du er her

Par som holder sammen

Brian Ogolsky ved Universitetet i Illinois (USA) har forsket på ulike typer par og hvem som har størst sjanse for å lykkes i samlivet. I studien, hvor han kartla 376 ugifte par i 20-årene over en periode på ni måneder, identifiserte Ogolsky fire typer par: dramatiske (34 %), konfliktfylte (12 %), sosialt engasjerte (19 %) og partnerfokuserte (30 %). De dramatiske parene bruker relativt lite tid sammen, og relasjonen er i tillegg svært turbulent og uforutsigbar. Etter ni måneder var det også par i denne gruppen hvor risikoen var størst for å bryte med hverandre, viste studien. De konfliktfylte parene lykkes noe bedre enn de dramatiske til tross for mye krangling og uenighet. Men relasjonen og ønsket om å være sammen er likevel sterkere enn hva som er tilfellet for de dramatiske parene. De partypene som har størst sjanse for å lykkes og forplikte seg i et varig parforhold, er ikke uventet de sosialt engasjerte og – aller mest – de partnerfokuserte.

Kilde: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/the-four-rel…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 1, 2016, side

Kommenter denne artikkelen