Du er her

Forskningsnotiser

Terroristhandlingar har auka mistrua til og frykta for muslimar i Storbritannia.

Tar terapeuter opp potensielt problematiske etniske forskjeller mellom seg selv og klientene i terapi?

Valdsnivået i lynsjingar aukar parallelt med storleiken på gruppa som utøver vald.

Etniske grupper må vera merksame på sine ulike identitetar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 12, 2006, side 1358

Kommenter denne artikkelen