Du er her

Terapi på tvers

Tar terapeuter opp potensielt problematiske etniske forskjeller mellom seg selv og klientene i terapi?

Maxie, Arnold and Stephenson sendte ut en e-postundersøkelse, og fikk 689 svar fra psykologer med gjennomsnittlig 24 års terapierfaring. 85 prosent svarte at de diskuterte kulturelle forskjeller. 81 prosent oppga at å nærme seg slike spørsmål kunne sammenlignes med å nærme seg andre sensitive tema. Så godt som alle terapeutene (97 prosent) sa at de var komfortable med å snakke om kulturelle forskjeller, og like mange mente det var viktig.

Å rette oppmerksomheten mot kulturforskjeller kan skape konflikt, men slike diskusjoner forbedrer ofte det terapeutiske forholdet, skriver forskerne i Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 12, 2006, side

Kommenter denne artikkelen