Du er her

Fagbidrag

Konfliktforebygging
Publisert
1. januar 2004

Gutter som lett kommer i konflikt med omgivelsene, kan ha nytte av et gruppetilbud bygget på «tenk høyt»-metoden. Positive selvinstruksjoner og trening i sosial persepsjon kan forebygge konflikter.

Doktorgrad
Publisert
1. januar 2004
Tankeeksperimenter
Publisert
1. januar 2004

Terapeuten kan ofte berøre vanskelige emner allerede i den første timen dersom det gjøres som tankeeksperimenter. Da blir samtalen mindre bindende eller forpliktende.

Doktorgrad
Publisert
1. januar 2004
Fra praksis
Publisert
1. januar 2004
Doktorgrad
Publisert
1. januar 2004
Oppsummert
Publisert
1. januar 2004

Denne spalten skal være et hjelpemiddel i psykologers praktiske hverdag.

Oppsummert
Publisert
1. januar 2004
Fra praksis
Publisert
1. januar 2004
Oppsummert
Publisert
1. januar 2004

Sider