Du er her

Fagbidrag

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2004
Fagartikkel
Publisert
1. juni 2004

Analyser av video-opptak av samspillet mellom omsorgsperson og barn danner utgangspunkt for veiledning og behandling. Terapeuten balanserer mellom å formidle ideer og gi rom for at den andre får reagert på informasjonen.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2004

Mennesker med Asperger syndrom kan profittere på psykoterapi. Dette forutsetter spesiell tilrettelegging av terapien.

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2004

I Norge har atferdsanalyse en sterk posisjon i behandling av mennesker med utviklingshemming og autisme. Samtidig er det sterke negative holdninger til atferdsanalysen. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres for å endre denne tilnærmingens renommé?

Fagessay
Publisert
1. juni 2004

Det har vært hevdet at all angst er en avledning av dødsangsten. Men er frykt for døden virkelig et universelt fenomen? I vårt fag møter vi forskjellige syn på dette spørsmålet.

Oppsummert
Publisert
1. juni 2004

Sider