Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2004
Fagartikkel
Publisert
1. juli 2004

Flere forskere stiller spørsmål ved den biologiske sykdomsmodellen for psykose. De forholder seg i større grad til psykose som et normalpsykologisk fenomen. Forskning viser at modeller rettet mot nettverk og familiearbeid, i tillegg til andre psykososiale tiltak, gir best resultater.

Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2004

Sider