Minneord: Nils Roald Grødal

Publisert
1. februar 2006

Vår kollega Nils Roald Grødal døde 6. september 2005.

Nils Roald ble født i 1948. Han kom fra Sørlandet, noe vi hørte på hans dialekt preget av «bløde konsonanter». Han var odelsgutt og utviklet tidlig et nært forhold til naturen og «markens grøde». Selv om han de siste 20 årene av sitt liv bodde i Bergen tok han vel vare på sine landsens røtter.

Nils Roald Grødal begynte ved Sandviken sykehus i 1977. Han var innom flere avdelinger og enheter ved sykehuset, både langtidspost, ungdomsteam, poliklinikk og kortidspost. Han arbeidet også som skolepsykolog ved PPT for Vaksdal og ved Blå Kors i Bergen, før han begynte igjen ved Sandviken sykehus i 1987.

Jeg hadde i mange år nær kontakt med Nils Roald og lærte ham å kjenne som en kollega som gjorde grundig og samvittighetsfullt arbeid og som var flink å dokumentere det han gjorde. Han ble etter hvert sykehusets ekspert på diagnostisering og utredning, og ble spesielt erfaren når det gjaldt gjennomføring av SCID-intervju. Vi jobbet tett sammen på begynnelsen av 1990-tallet for å sette oss inn i dette kliniske intervjuet, studerte inngående videobånd, fremgangsmåte og kriterier.

Det var svært smertefullt for Nils Roald da han på grunn av sviktende helse måtte slutte å ha pasienter. Men han gjorde det han kunne for å overvinne sine helsemessige vansker. Det var på en av sine nærmest daglige turer på Løvstakkfjellet han forulykket og døde. Våre tanker går til hans kone Marit og hans barn Dag, Gjert og Johannes.

Nils Roald likte å skrive dikt. Da fikk han fram sine interesser og sin observasjonsevne både for natur og mennesker. Vi minnes ham med ett av de dikt han skrev.

Med regnvatn kjem

Blomstene seglande mot oss.

Snart skuer vi eit hav

Så livgivande og grønt,

Så fullt av blømande,

Regnbogeaktige planter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 2, 2006, side 161

Kommenter denne artikkelen