Minneord: Einar Tellef Dannevig

Publisert
1. februar 2006

Det er med dyp sorg vi har mottatt meldingen om Einar T. Dannevigs død. Vi visste at han i lengre tid har levd med alvorlig sykdom, men opplevde også hans sterke evne til å kjempe seg gjennom sykdomskriser. For oss, venner og kolleger i Norsk Karakteranalytisk Institutt og Forum for karakteranalytisk vegetoterapi, er en usedvanlig kjær og verdifull støttespiller borte.

Parallelt med sin psykoterapipraksis drev Einar en omfattende virksomhet med veiledning og undervisning av psykologer, leger og andre grupper helsepersonell. Hans faglige engasjement og orientering spente over hele bredden av norsk psykologi og psykoterapi, fra psykoanalyse og kroppsorientert terapi til nyere atferds- kognitive- og familieorienterte synspunkter. Han var også levende opptatt av ny eksperimentell psykologi. Han var en av de første til å se psykoterapi først og fremst som et møte mellom to personer, der kvaliteten på møtet er viktigere enn metoder og skoletilknytning.

I 1972 ble Forum for karakteranalytisk vegetoterapi opprettet på hans kontor. Einars innsats ved etableringen av Norsk Karakteranalytisk Institutt i siste del av 90-årene var av stor betydning.

Det var aldri tvil om hvor Einar sto i faglige og etiske spørsmål eller konflikter. Han hadde en direkte og til tider røff måte å framføre sine synspunkter på. Om argumentene var skarpe, følte vi oss alltid ivaretatt. Hans varme og medmenneskelighet var der alltid. Vi opplevde også hvordan han nyanserte og endret oppfatninger når han møtte motforestillinger det var verdt å lytte til.

Vi sørger over at Einar ikke er her mer, men er svært takknemmelige for alt han ga.

Vår medfølelse går til hans nærmeste, hans kjære Bjørg, barn og øvrige familie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 2, 2006, side 160

Kommenter denne artikkelen