Du er her

Veiledningsattest

Publisert
1. februar 2006

Etter tre års veiledning kom jeg i konflikt med min veileder. Nå nekter han å gi en veiledningsattest som jeg må ha for å bli godkjent spesialist. Har han lov til det?

Forrått

Det er en uttalt eller uutalt del av en avtale om veiledning til spesialistgodkjenningen at veileder lager en attest. Det må på forhånd være klart at veiledningen skal tilfredsstille kravene til spesialistgodkjenning.

Psykologforeningens retningslinjer for avtale mellom veiledere og kandidater forventer at det skal være regelmessige, gjensidige evalueringer der veileder og kandidat drøfter veiledningen og arbeidet det gis veiledning på. Hensikten er at hver av de to kan justere sin egen praksis. Dermed sikres en gunstig utvikling av veiledningsforholdet til nytte for kandidatens praksis. Det er derfor uforståelig at veiledning kan ha pågått over så lang tid uten at dere begge var klar over at dette ikke tilfredsstiller faglige minimumskrav. Jeg kan ikke forstå at det er saklig grunn for å unnlate å utferdige attest. Din tidligere veileder er uansett forpliktet til å utarbeide en attest, og må eventuelt begrunne i attesten hvorfor deler av veiledningen ikke tilfredsstiller kravene til spesialistgodkjenning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 2, 2006, side

Kommenter denne artikkelen