Du er her

Boknytt

Lars Glasø & Geir Thompson (red.) | Transformasjonsledelse Presenterer de fire grunnleggende elementene i transformasjonsledelse: idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. Har med treningsopplegg med dokumentert effekt og innblikk i forskning på feltet. Gyldendal Akademisk, 2013.150 sider

Fandrem et al. (red.) | Barn i utfordringer Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid Forskning og praksisnær kunnskap om hvordan en kan arbeide med vanskelige saker. Hvorledes en med tidlig innsats og systemrettet arbeid kan sette inn tiltak. Samarbeid mellom barnehage, skole PPT, helsetjeneste og hjem er avgjørende. Fagbokforlaget, 2013. 182 sider

Mia Börjesson | Motivasjon, mestring og medfølelse Om å samtale med tenåringer For alle som møter tenåringer i hverdagen. Veiledning og råd for hvordan man kan skape gode forutsetninger for samtaler. Vekt på å hjelpe ungdommene til å se sine iboende evner og muligheter. Presenterer struktur for ti typer samtaler. Gyldendal Akademisk, 2013. 176 sider

Gerd Kvale & Bjarne Hansen | 101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser Korte, spissformulerte råd, tips og funderinger som er ment til ettertanke og nytte. Forfatterne byr på erfaringer, kliniske betraktninger og forskning. Universitetsforlaget, 2013. 136 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side

Kommenter denne artikkelen