Du er her

Rustet for klimaendring?

Publisert
7. januar 2014

«Bruker bør få plass i Psykologforeningens sentralstyre» skrev vi på lederplass i oktober. Slik kan man åpne for at de som påvirkes mest av virksomhetens formål og handlinger, også får innvirke på foreningens drift og strategiske valg. Det gir noen organisatoriske utfordringer, men åpner man for andre interesser enn medlemmenes, åpner man også for flere innganger til hvordan kontrakten mellom psykologene og samfunnet best kan ivaretas og utvikles.

Ved å la brukere være del av den utfordrende oppgaven det er å utvikle en profesjon, får vi en forening som er mer robust og tilpasningsdyktig. Det er ingen dårlig idé

Forslaget kommer tydeligvis i tidligste laget for Psykologforeningen. I fjorårets siste utgave mener president Tor Levin Hofgaard at brukerrepresentasjon ikke er noen god idé, og dermed heller ikke verdt å utrede nærmere. Han er også bekymret for at brukere som går i inn et styre kan bli låst i en lojalitetsplikt som er trang og hemmende. Hofgaard burde heller bekymre seg for hva foreningen mister ved ikke å involvere sine primærinteressenter.

Brukerne klarer seg nok utmerket godt uten å være representert i Psykologforeningen, enten det er i sentralstyret eller andre steder. Som Odd Volden skriver i et tilsvar til presidenten: «Vi ønsker ikke på noen måte å grine oss inn i det gode selskap. Men når forslaget først er kommet opp, bør kanskje Psykologforeningens medlemmer få et skikkelig grunnlag å ta avgjørelsen på?» (se side 76).

Form og farge på brukerdeltagelsen skal selvsagt diskuteres. Men ikke avvises. Lik det eller ikke: Brukerrettigheter og brukermedvirkning vil vokse seg sterkere i årene som kommer. Psykolog Arne Repål har spisset situasjonen ved å sammenligne brukermedvirkningens inntog i helsefeltet med meteoritten som utryddet dinosauren: Mens psykologer og fagfolk krangler om hvilken behandling vi skal tilby, kommer det et perspektiv fra oven og forandrer landskapet totalt. Er profesjonen og Psykologforeningen rustet i møtet med en slik klimaendring? Ved å la brukere være del av den utfordrende oppgaven det er å utvikle en profesjon, får vi en forening som er mer robust og tilpasningsdyktig. Det er ingen dårlig idé.

Men la oss heller starte året med å feie for Psykologtidsskriftets egen dør. Heller ikke vi har latt brukerstemmer være del av vår redaksjonelle drift. Som et første steg for å endre på dette, vedtok vi nylig at det kommende redaksjonsrådet – som settes rundt sommeren i år – også skal ha medlemmer fra brukersiden. Det er vi overbevist om vil gjenspeile seg i et tidsskrift som både er mer relevant, spennende, mangfoldig og lesverdig.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side 1

Kommenter denne artikkelen