Du er her

SnikFrP-isering i Psykologtidsskriftet?

Publisert
7. januar 2014

DEBATT: KRONIKK I PSYKOLOGTIDSSKRIFTET

Som en av Psykologtidsskriftets faste spaltister skrev jeg en kronikk før stortingsvalget i fjor høst som det har blitt en del debatt om. Fredrik Gustafsson hevdet i oktoberutgaven at jeg måtte bli vurdert uegnet som fast kronikør på grunnlag av min politiske «propaganda». I novemberutgaven fastholder sjefredaktør Bjørnar Olsen at tidsskriftet står ved beslutningen om å trykke kronikken min, samt å la meg beholde oppdraget med å være fast kronikør. I desemberutgaven er det en psykologstudent som er ute med ny kritikk. Marte Ranum Halse kritiserer meg for ikke å holde god nok faglig standard.

Kronikk, ikke avhandling

Jeg vil understreke at denne teksten var en veldig forkortet og forenklet versjon av en vitenskapelig oppgave jeg har skrevet på psykologistudiet. Jeg undres om Halse har lagt merke til at min tekst ligger under vignetten fagformidling og debatt og ikke under vitenskap og psykologi. Vignetten signaliserer tydelig at dette er en kronikk, som er en subjektiv tekst som kan starte en debatt, og selvfølgelig ikke en vitenskapelig avhandling. Derav de noe «freidige» politiske kommentarene og forsøket på litt psykologisk humor.

Jeg foretrekker heller å bli saklig kritisert for det faglige, enn for min politiske orienteering

Når det gjelder Halse sin påpekning om at liberal i USA ikke er det samme som liberal slik FrP omtaler seg selv som, så er jeg enig. Det er likevel ikke det jeg hevder i min kronikk. Jeg skriver at det er mye i ideologiene som er likt, og at funnene ikke nødvendigvis er direkte overførbare til norske forhold. Mange hevder at det ikke finnes noen venstreside i USA, slik vi kjenner den i Norge og Europa. Selv om et fåtall mener at Obama av og til fører en sosialistisk politikk, er det ingen enighet om at demokratene er sosialistiske.

Rot med begreper

I Halse sitt avsnitt om den politiske aksen i USA og Norge er det nok hun som roter med begrepene. Det skal godt gjøres å finne statsvitere som er enig i hennes tolkning at liberal/konservativ i USA er det samme som sosialistisk/borgerlig i Norge. For høyre-/venstreside i USA er virkelig ikke det samme som høyre-/venstreside i Norge.

Jeg synes det morsomt å se at det ble mye debatt etter kronikken min fra septemberutgaven. Halse hevder at jeg sniker inn setninger som oppfordrer leserne til å stemmer på FrP. At jeg er politisk aktiv, har aldri vært en hemmelighet for Psykologtidsskriftets redaksjon eller lesere. Likevel foretrekker jeg heller å bli saklig kritisert for det faglige, enn for min politiske orientering, og dermed også min hjernestruktur.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side

Kommenter denne artikkelen