Du er her

Debatt og kommentar

Etter åtte år med total neglisjering fra de rødgrønne håper mange av oss at den nye regjeringen vil vise vilje til å satse på forebyggende tiltak på familiefeltet. Det trengs.

Tvillingforskerne mener det er ulogisk å forkaste tvillingmetoden, og at man i stedet kun skal justere heritabilitetsestimatene. Men det er liten vits i å justere en modell som på feilslått teoretisk grunnlag tilskriver genetikk mesteparten av effekten.

Ved uro, angst, depresjon, smerter og søvnløshet kan legemidler være en del av et behandlingsopplegg, men de må ikke komme i stedet for annen behandling.

Engasjerte psykologer må begynne å snakke sammen om «vår tids største helsetrussel». Her er konkrete forslag vi kan diskutere.

Psykologforeningens president mener at brukerrepresentasjon i sentralstyret er en dårlig idé. – Vi ønsker ikke på noen måte å grine oss inn i det gode selskap, skriver Odd Volden. Men medlemmene fortjener et skikkelig grunnlag å ta avgjørelsen på.

Psykologforeningens vedtak om å avvikle spesialiteten eldrepsykologi er et steg i feil retning.

Jeg er ikke enig i at mitt blikk på Katy Perry er seksualisert og låser henne i en snever rolle definert ut fra menns ønsker.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side 68-81

Kommenter denne artikkelen