Du er her

Debattert

Lykke?

Gjennomskuet «Oppdrag lykke» forteller oss at lykke kan læres, og dermed velges. Men melankolikeren, som har gjennomskuet tomheten og meningsløsheten i den lykken mennesket søker, kan ikke bare velge å lure seg selv. Noen må lure ham til å tro at hans tanker er sykelige. I diagnosemanualene er terskelen for å sette depresjonsdiagnosen satt nærmest vilkårlig og sannsynligvis altfor lavt.

Jørgen Assar Mortensen i Morgenbladet 8. november

Misforstått I Oppdrag lykke er vi innom situasjoner som øker den gode følelsen der og da, men det er den strevsomme lykken som gir resultatene deltagerne viser i dag. Vi kartlegger verdier, styrker og ressurser, vi jobber med dyder som tilstedeværelse, takknemlighet og gode gjerninger, med tankestrategiene vi bruker for å tolke fortid, være i nuet og forvente framtid. (?) Å sidestille metodene i Oppdrag lykke med den «lykkelige og populære konsument» er derfor en misforståelse.

Lisa Vivoll Straume i Morgenbladet 15. november

Oppsiktsvekkende Deltakerne i tv-programmet Oppdrag lykke ønsker seg mer glede og mening i livene sine. Til dette får de hjelp av en Norges beste på positiv psykologi. Psykiater Jørgen A. Mortensen synes dette er en dårlig idé, og antyder at mennesker som ønsker seg et bedre liv heller burde verdsette tristhetens kunstneriske og filosofiske egenskaper. At en overlege i psykiatri gir slike råd er faktisk nokså oppsiktsvekkende.

Joar Vittersø i Morgenbladet 22. november

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side

Kommenter denne artikkelen