Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. januar 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. januar 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. oktober 2021
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. august 2021
Vitenskapelig artikkel
Publisert
21. mai 2021
Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Mange helsetjenester ansetter erfarings­konsulenter med egne erfaringer med psykiske vansker og/eller rus. Denne pilotstudien viser at mange ordinært ansatte helsepersonell også har slik erfaring som de benytter i arbeidet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Pasientene i tre helse­regioner i har fått anledning til å lese sykehus journalen sin på internett. Tjenesten er hovedsakelig til for pasientene, men har påvirket klinikernes arbeid. Artikkelen presenterer klinikerne i psykisk helsevern sine erfaringer fra de første årene etter innføringen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
3. mai 2021

Seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr er kjent på tvers av historiske epoker og geografiske områder, men omfanget er ukjent. Den begrensede forskningen på temaet antyder stor variasjon i menneskers motivasjon for seksuell kontakt med dyr, hvorvidt motivasjonen utleves og eventuelt påfører dyr lidelse.

Sider