Du er her

Appendiks (82j9M28u) De glemte barna – en kartleggingsstudie av tilbud til og muligheter for pårørende søsken i norske kommuner

Publisert
28. september 2022
Fagfellevurdert artikkel

Appendiks

Oversikt over informantenes geografiske tilhørighet

Fylke*

Antall
informanter**

% av
utvalget

Antallkommuner***

Dekningsgrad****
Hordaland 44 13.3 22 66.7 %
Møre og Romsdal 31 9.3 22 64.7 %
Trøndelag 30 9.0 24 50.0 %
Rogaland 23 6.9 17 73.9 %
Nordland 22 6.6 20 48.8 %
Troms 22 6.6 17 70.8 %
Akershus 20 6.0 17 77.3 %
Aust-Agder 17 5.1 9 60.0 %
Hedmark 17 5.1 14 63.7 %
Sogn og Fjordane 17 5.1 15 57.7 %
Telemark 16 4.8 12 66.7 %
Finnmark 14 4.2 13 68.4 %
Buskerud 11 3.3 8 38.1 %
Oppland 11 3.3 11 42.3 %
Oslo 10 3.0
Vest-Agder 10 3.0 8 53.3 %
Vestfold 8 2.4 6 66.7 %
Østfold 8 2.4 8 44.4 %

Merknad: *Fylke og kommune etter inndeling 2019. **Én informant oppga ikke ansettelseskommune. ***Antall kommuner tilhørende hvert fylke som var representert i utvalget. ****Andel av fylkets kommuner representert i utvalget.