Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. juni 2023
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mai 2023
Vitenskapelig artikkel
Publisert
17. april 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2023
Halvportrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. mars 2023
Fotografi av mann med briller mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. mars 2023
Halvportrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. februar 2023
Portrett av mann
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2023
Illustrasjon: Bente Jørgensen
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2022

Erfaringene til deltakerne viste at intendert virkning av behandling ikke alltid stemmer med opplevd virkning. Denne studien av behandlingsmetoden Basal eksponeringsterapi (BET) viser at deltakernes erfaringer er viktig for videre utvikling, og at ved å lytte til pasientene kan man skaffe ny kunnskap og forbedre praksis.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
11. november 2022

Sider