Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2022

Erfaringene til deltakerne viste at intendert virkning av behandling ikke alltid stemmer med opplevd virkning. Denne studien av behandlingsmetoden Basal eksponeringsterapi (BET) viser at deltakernes erfaringer er viktig for videre utvikling, og at ved å lytte til pasientene kan man skaffe ny kunnskap og forbedre praksis.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
11. november 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. november 2022

Politiske verdier er sentrale for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden rundt oss, men har likevel vært lite undersøkt til nå.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. september 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
28. september 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
28. september 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
31. august 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2022
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. juli 2022

Sider