Du er her

Appendiks (Tt7787P5) Unge med anoreksi og deres søsken: Hvordan sykdommen påvirket dagliglivet i akuttfasen og ved oppfølging etter cirka 4,5 år

Publisert
28. september 2022
Fagfellevurdert artikkel

Tabell 1
Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden du var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til tidligere pasienter.

Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)

1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid 1
2. Problemet gikk/går ut over min fritid 1
3. Jeg var/er bekymret for min egen helse 1
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre 1
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mitt/mine søsken 2
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre 2
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien 1
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien 2
9. Jeg fikk/får mer oppmerksomhet pga. spiseproblemet 1
10. Jeg var/er bekymret for mine søsken 1
11. Mine foreldre var/er veldig bekymret for meg 1
12. Jeg var/er lei spiseproblemet 1
13. Jeg følte/føler at ingen forstår hvordan jeg har det 1
14. Mine foreldre brukte/bruker mye tid på meg 3
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer 2
16. Jeg fikk/har mye kunnskaper om spiseproblemer 2
17. Spiseforstyrrelsen ga/gir meg dårlig samvittighet 1
18. Jeg var/er redd jeg ikke skulle/skal bli frisk 1
19. Jeg var/er redd jeg kunne/kan dø av spisevegring 1
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe 2
21. Jeg var/er sikker på at jeg ville/vil komme over spiseproblemet 2

Merknad. 1 Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (13 spm.). 2 Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (7 spm.). 3 Ikke inkludert i negative eller positive virkninger

 

Tabell 2
Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden din søster eller bror var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til søsken.

Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)

1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid 1
2. Problemet gikk/går ut over min fritid 1
3. Jeg var/er bekymret for min søster eller bror 1
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre 1
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til min søster eller bror 2
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre 2
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien 1
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien 2
9. Jeg fikk/får mindre oppmerksomhet pga. spiseproblemet 1
10. Jeg ble/er mer opptatt av mat og vekt selv 1
11. Jeg fikk/har selv problemer med spising 1
12. Jeg var/er lei av min søsters eller brors spiseproblem 1
13. Mine foreldre ble/er mer bekymret for meg 1
14. Mine foreldre fikk/har lite tid til å følge meg opp 1
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer 2
16. Jeg fikk/får for lite informasjon om problemet 1
17. Jeg ble/er for mye involvert i problemet 1
18. Jeg var/er redd hun eller han ikke skulle/skal bli frisk 1
19. Jeg var/er redd hun eller han kunne/kan dø av spisevegring 1
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe 2
21. Jeg var/er sikker på at min søster eller bror ville/vil komme over spiseproblemet 2

Merknad. 1 Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (15 spm.). 2 Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (6 spm.)