Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
1. april 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. mars 2006
Vel å merke
Publisert
1. februar 2006

Det er nå utarbeidet retningslinjer for vurdering av kompetanse til selvstendig bruk av tester, som for eksempel Wechsler-batteriene. Det er her aktuelt å vurdere hvilke opplæringsprogrammer som gir tilsvarende kompetanse som psykologenes.

Sider