Du er her

Vel å merke

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri arrangerte i februar i år den 3. Nasjonale Konferanse om akutt-psykiatri i Oslo.

Et kurs for deg som vil noe! Kurset er tverrfaglig, og gir relevant kompe-tanse for andre verv og lederjobber.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side 412-413

Kommenter denne artikkelen