Du er her

Økt innsats for barn og unge

Norsk Psykologforening utgir «Økt innsats for barn og unge? – en statusrapport om psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene». Rapporten bygger på NPFs kraftsenterundersøkelse, der alle kommunene ble bedt om å svare på hvor de har sitt kraftsenter for psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Den sier noe om tjenestefeltet og utfordringer, og eksempler fra det kommunale arbeidet har fått rikelig plass. Utvalgte samarbeidspartnere og interessenter er invitert til frokostmøte 13. mai hvor rapporten vil presenteres. Etter dette vil eksemplarer av statusrapporten bli sendt ut til alle kommuner. Bakgrunnsrapporten «Kraftsenterundersøkelsen» legges ut på www.psykol.no

Britt-Anita Andreassen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen