Du er her

Debattert

Er utlandet godt nok?

Ikke godt nok – Ingen studier vi har sett er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske utdannelsen.

Christian Zimmerman til Dagens Næringsliv 28. februar

Arrogant Et av verdens minste land, verden beste psykologutdanning? Hm, veldig arrogant og lite gjennomtenkt utspill synes jeg …

Eline Gleditsch Skrede i kommentar på Facebook-gruppen Psykologer og profesjonstudenter 29. februar

Kunnskap om regelverk –Løsningen kan ikke være at alle psykologer i Norge skal være norskutdannede, men bør heller være at alle som tar psykologi i utlandet gjøres kjent med regelverket som ivaretar pasientsikkerheten når de går ut i jobb.

Jakob Aure til Dagens Næringsliv 1. mars

Mot medlemmene? Ettersom dere nå har tatt et klart standpunkt stiller spørsmålet seg: Forsøker NPF å påvirke Helsedirektoratet ift. godkjenning av utenlandsutdanninger, og jobber med det mot et stort antall medlemmers interesser?

Alexander Hvaring i kommentar på Psykologforeningens Facebook-side 1. mars

Rydd opp Psykologforeningen må rydde opp i medlemskravene sine. Om de helt genuint mener at utdannelser som ikke har integrert praksis aldri vil utdanne like gode psykologer som den norske profesjonsutdannelsen, insinuerer de samtidig at utenlandsstudenter som får autorisasjon etter endt lisensperiode ikke kan være jevngode psykologer med de norskutdannede. Hvordan man kan stå for dette, og enda ta imot medlemskontingent fra utenlandsstudenter, forstår jeg ikke.

Hannah Kollsete på Psykologforeningen.no 3. mars

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side 307

Kommenter denne artikkelen