Du er her

Byrden av sykdom

Folkehelseinstituttet har kartlagt nordmenns sykdommer og hva vi dør av, i en fersk sykdomsbyrderapport. Sykdomsbyrde måles gjennom å kombinere data om hvor mange som rammes av sykdom, hvor alvorlig den er for dem som rammes, og om den fører til tidlig død. Tallene er hentet fra registerdata og helseundersøkelser i Norge, og er sammenlignbare med internasjonale tall.

De siste 25 årene har hjerte- og kardødelighet falt dramatisk, noe som gjør at smerter i korsrygg og nakke nå rangerer på topp når det gjelder årsaker til tap av helse. For psykologer er det interessant å merke seg at i tidsrommet 1990 til 2014 ser man en sterk økning i ruslidelser som skyldes bruk av illegale rusmidler. Angstlidelser og depressive lidelser utgjør store sykdomsbyrder i befolkningen og inntar henholdsvis 8. og 9. plass i rangeringen til Folkehelseinstituttet.

Det er kjønnsforskjeller i årsaker til tap av helse, for eksempel har kvinner mer helsetap på grunn av angstlidelser, depressive lidelser, fallskader og migrene, mens menn har en større sykdomsbyrde knyttet til ruslidelser.

Folkehelseinstituttet understreker at det er behov for mer kunnskap om risikofaktorer for psykiske lidelser og ruslidelser, i tillegg til mer kunnskap om hvordan sosial ulikhet påvirker helse.

Kilde http://www.fhi.no/artikler/?id=118064

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side

Kommenter denne artikkelen