Du er her

Tourette, angst og depresjon

Selv om symptomer på angst og depresjon ikke er med i diagnostisering av barn og ungdom med Tourette Syndrome (TS), kan slike vansker skape større problemer for disse barna enn selve TS-lidelsen, konkluderer Kjell Tore Hovik i sin doktoravhandling forsvart ved Universitetet i Oslo 19. januar. I over to år fulgte Hovik en gruppe barn og ungdom med TS, for å se hvordan evnen til disse barna ble, sammenlignet med en gruppe friske barn, barn med ADHD og barn med høytfungerende autisme.

Hovik fant at barna med TS slet mer med å kontrollere sine følelser enn barn med ADHD eller høytfungerende autisme. Et annet viktig funn var at disse barna utviklet et mer forsiktig og rigid beslutningsmønster sammenlignet med friske barn og barn med ADHD. Et slikt beslutningsmønster eller slik atferd kan være en ubevisst reaksjon på underliggende vansker med å kontrollere sin atferd, som for eksempel tics.

Kilde Executive control of cognition, emotion and behavior in children with Tourette’s Syndrome – A two-year follow-up study. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144874

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side

Kommenter denne artikkelen