Du er her

Nye offentligheter

Publisert
1. april 2016

I denne utgavens «Debattert» siterer vi fra kommentarfeltet til to lukkede Facebook-grupper for psykologer og profesjonsstudenter. Presseetisk er dette i tråd med føringer gitt av Pressens faglige utvalg, pressejurister og praksis: Ytringer sagt i en gruppe med flere tusen medlemmer, er å regne som offentlige, også når det sies på en lukket profil, side eller gruppe.

Det er likevel ikke uproblematisk å sitere fra lukkede grupper, og ikke minst, sitere enkeltutsagn fra løpende diskusjoner. En redaksjon kan fristes til «cherry picking», altså å plukke utsagn som passer til en spesiell journalistisk vinkling. Utsagn som inngikk i en løpende, halvveis muntlig debatt, kan bli stående som mer absolutte enn de var ment. Dette gjelder all sitering, enten den inngår i intervjuer, reportasjer, debatter eller andre innlegg: Yter man utsagnet man refererer, rettferdighet?

Vår begrunnelse for å publisere kommentarene er at debatten om utenlandsstudier, kvalitet, praksis og psykologtittelen er av stor interesse for våre lesere, utdanningsinstitusjonene, politikere og allmennheten generelt. Sosiale medier er en offentlig arena for debatt, og synspunkter derfra fortjener en plass i andre deler av offentligheten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side 301

Kommenter denne artikkelen