Du er her

Raskere bedring ved atferdstiltak

En ny studie publisert i Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology viser at barn med ADHD får raskere bedring hvis deres første behandling er rettet mot atferd, for eksempel trening i grunnleggende sosiale ferdigheter, enn hvis de starter rett på medikamentell behandling. Medikamentell behandling anbefales som sekundærbehandling, og ofte i mindre doser enn anbefalt, ifølge studien.

– Studien viser at hvilken rekkefølge du velger i behandlingen, gjør en stor forskjell i resultatene, sier forskningsleder William E. Pelham fra Florida International University i en kommentar til New York Times. Studien omfattet 146 barn mellom 5 og 12 år som alle hadde en ADHD-diagnose.

Kilde http://www.nytimes.com/2016/02/18/health/early-behavior-therapy-found-to…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side

Kommenter denne artikkelen