Du er her

Ana-Maria Rizzuto, «Psychoanalytic treatment and the religious person» (1996), i Edward P. Shafranske (red.), Religion and the clinical practice of psychology

I søken etter å finne psykoterapiens mandat i møte med religiøs tro har denne artikkelen vært viktig, skriver Gry Stålsett.

Vi inviterte psykoanalytikeren Ana-Maria Rizzuto til Modum Bad i 1995. Det er troens psykologiske funksjon som forsvar og beskyttelse og det å være sentral i mange menneskers liv ved å regulere følelser, som vies oppmerksomhet i hennes forskning og kliniske arbeid. Det psykologiske gudsbildet er formet av affektivt ladete relasjonelle erfaringer og kulturelle forestillinger en person tror på eller tar avstand fra. Vi har vært inspirert av henne i utviklingen av en terapimodell på Modum Bad (VITA), der vi har en eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner. Her utforskes pasientenes bruk av metaforer og sammenhengen mellom selvbildet, foreldrebilder og gudsbilde. Rizzuto er et fantastisk menneske. Jeg fikk være til stede da hun veiledet psykoanalytikerne i Boston, og senere presenterte jeg anvendelse av dette dybdepsykologiske blikket på religiøs tro i norsk kontekst ved hennes 80-årsmarkering. Dette var like før hun ga ut boken Freud and the Spoken word. Speech as a Key to the Unconscious (2015).

Gry Stålsett utfordrer Tom Henning Øvrebø til å ta stafettpinnen videre

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 4, 2016, side 314

Kommenter denne artikkelen