Du er her

Forskningsnotiser

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 4, 2017, side 417

Kommenter denne artikkelen