Du er her

Nøkternt om Prestesaken

Faksimile fra forsiden av februarnummeret av Psykologtidsskriftet

Takk til Psykologtidsskriftet for artiklene om Prestesaken.

Publisert
3. april 2017

PRESTESAKEN

ENDELIG KOM DET en nøktern framstilling av Prestesaken, som ivaretar alle impliserte på en upartisk, saklig og god måte, uten forstyrrende massepåvirkning, føleri og selvhevdelse.

Det er vanskelig ikke å bli panegyrisk, for jeg sitter igjen med en varm og glad takknemlighet over jobben dere har gjort. Dere er dyktige, klarsynte fagfolk som våger å henge bjeller på de riktige kattene.

Psykologtidsskriftets artikler om prestesaken burde være obligatorisk lesning i tillegg til Gunnar Ringheims bok Det som ikke skulle skje, som kom ut på Gyldendal forlag i 2015.

En stor takk til fagtidsskriftet for en fantastisk godt utført jobb som det oser respekt av.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 4, 2017, side 411

Kommenter denne artikkelen