Du er her

Psykologinvasjonen

Invadert – Psykologforeningens ambisjon på vegne av sin yrkesgruppe har vært å invadere normaliteten. Her har de lyktes over all forventning. Men det er ikke sikkert at det som er til psykologenes beste, også er til befolkningens beste

Marianne Mjaaland til Bergens Tidende 10.mars

Manglende anvendelse Problemet er ikke at vi har for lite forskning på psykiske lidelser, slik Mjaaland hevder, snarere at vi ikke bruker den kunnskapen vi har.

Lars Lien og Jan Ivar Røssberg i Aftenposten 13. mars

Misforstått Mjaaland frykter overbehandling hvis psykologene får for mye spillerom der folk lever sine liv; i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaene. Vi tror hun misforstår hva psykologer i kommunen bruker tid på.

Tor Levin Hofgaard i Aftenposten 15. mars

For finmasket Lavterskeltiltakene er jeg derimot skeptisk til. For er disse til nytte? Eller tjener de som sikkerhetsnett for dem som snubler litt, så de aldri får opplevd mestringen ved å finne igjen fotfeste selv? Hvis nettet er for finmasket, fanger vi også opp dem som ville blitt bra spontant.

Marianne Mjaaland i Aftenposten 19. mars

For sent – Jeg har nok fortsatt til gode å se venterommene på de distriktspsykiatriske sentrene fulle av friske folk, sier Tessand. – Det er nok heller sånn at mange får hjelp altfor sent.

Heidi Tessand til TV2.no 19 mars

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 4, 2017, side 409

Kommenter denne artikkelen