Du er her

Revisjon tidligst neste år

Overspisingslidelse vil ifølge Helsedirektoratet tidligst komme med i prioriteringsveilederen i løpet av 2022.

Publisert
1. juli 2021
HAR RETTIGHETER Direktør Torunn Janbu i Helsedirektoratet under­streker at også pasienter med over­spisings­lidelse har rett til å bli vurdert i spesialisthelsetjenesten. Foto: Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at de er kjent med at overspisingslidelse er en tilstand som omtales i ICD-11:

 – Mye tyder på at overspisingslidelse er økende. Det er derfor viktig at denne gruppen får den behandlingen de har behov for. Helsedirektoratet vil derfor understreke at alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, har en lovforankret rettighet til vurdering av om de har rett til nødvendig helsehjelp. Helsetjenesten er forpliktet til å gjøre denne vurderingen, skriver Janbu. Hun understreker at prioriteringsveilederne er et praktisk hjelpemiddel til bruk i vurderingen, men at de ikke dekker alle tilstander.

 – Spesialisthelsetjenesten må uansett alltid gjøre en individuell vurdering av henvisningen slik at pasientens rettigheter blir ivaretatt. Prioriteringsveilederne vurderes å bli revidert når Helsedirektoratet mottar innspill fra helsetjenesten, men arbeidet må fortrinnsvis gjøres samlet for alle veilederne, noe vi håper å komme i gang med i 2022, skriver Janbu.

Det er flere som har diagnosen overspisingslidelse enn som har anoreksi og bulimi til sammen. Fagfolk vedgår nå at denne pasientgruppen er forsømt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 7, 2021, side 564

Kommenter denne artikkelen