Du er her

Vil ha satsing på utdanning

FORSLAG Øyvind Rø vil ha nasjonal satsing på utdanning i psykoterapi ved spise­forstyrrelser, inklusive overspisingslidelser. Rø leder Nasjonalt klinisk nettverk for spise­forstyrrelser (NKNS) og er forsk­nings­leder for Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus. Foto: UiO

Forsk­nings­ledere vil ha nasjonal satsing på utdanning i psykoterapi for pasienter med overspisingslidelse, og et nasjonalt overordnet organ som samkjører behandlingstilbudet.

Publisert
1. juli 2021

– Vi klarer ikke å koordinere tjenestene for pasienter med overspisingslidelse, sier KariAnne Vrabel, forsk­nings­leder ved Modum Bad.

Hun opplyser at det er spredte forsøk på å få i stand behandlingstilbud blant annet ved Modum Bad, Helse Midt, i Bodø og i Tønsberg, men at tjenestene ikke er koordinert skikkelig.

– Og det er mange ubesvarte spørsmål, som for eksempel: Hva slags behandling skal disse få? Kan vi tenke skreddersydd behandling for ulike subgrupper? Hvordan få til enda bedre samarbeid med somatisk helsetjeneste?

Vrabel etterlyser et nasjonalt overordnet styrende organ som koordinerer tilbudet til denne gruppen.

– Det ville vært fornuftig å gi Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser myndighet, eller en gruppe under dem, for der sitter det mye kompetanse.

Øyvind Rø er leder i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS) og forsk­nings­leder for Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus. Han sier at nettverket ikke har ressurser, men han lanserer et annet forslag: en mer strukturert psykoterapiutdanning for behandlere på dette feltet.

– Det hadde vært gunstig med en nasjonal satsing på utdanning i psykoterapi ved spiseforstyrrelser, inklusive overspisingslidelser. Nå er det en del lokale initiativer som i seg selv er bra, men det er ingen overordnet strategi.

Behandlere som ville inn på dette feltet, kunne gått på sertifiserte kurs, foreslår Rø.

– Hvem skulle disse kursene vært i regi av?

– Det kunne vært i regi av et universitet eller en høyskole, eller i regi av de nasjonale eller regionale spesialenhetene for spiseforstyrrelser. Man kan spørre kommende psykologer hvor mye undervisning de har fått på studiet om overspisingslidelse. Det vil ikke overraske meg om det er tilnærmet null.

Det er flere som har diagnosen overspisingslidelse enn som har anoreksi og bulimi til sammen. Fagfolk vedgår nå at denne pasientgruppen er forsømt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 7, 2021, side 563

Kommenter denne artikkelen